Toàn bộ Link download tài liệu có liên quan tới giáo trình Minna no Nihongo

Việt SSE xin giới thiệu với các bạn bộ sách Minna no Nihongo I. Đây là sách dành cho người bắt đầu học tiếng Nhật. Hầu hết những ai muốn học tiếng Nhật thì ban đầu đều phải học qua bộ sách này. Trọn bộ Minna no Nihon go gồm có 7 quyển cơ bản: 1 quyển sách chính, 1 quyển từ vựng và giải thích ngữ pháp, 1 quyển Kanji (Chữ Hán), 1 quyển bài kiểm tra, 1 quyển reibun (hệ thống các mẫu ngữ pháp), 1 quyển choukai tasuku (sách luyện nghe), 1 quyển Topic (bao gồm các bài luyện đọc). Hy vọng các bạn sẽ học tập thật tốt qua bộ sách này và qua những bài giảng của Việt SSE.

Click chuột vào các mục để lấy link down.

I – File Nghe:
1.Text book: Các CD_1,2,3 là phần nghe của Kotoba, bunkei, reibun, renshuu C.
MNN_I_CD_1 (第0課~第10課)

MNN_I_CD_2(第11課~第18課)

MNN_I_CD_3(第19課~第25課)

MNN_I_CD_4(第1課~第25課>>>問題)

MNN_II_CD_1(第26課~第34課)

MNN_II_CD_2(第35課~第42課)

MNN_II_CD_3(第26課~第50課)

MNN_II_CD_4(第26課~第50課>>>問題)

 

Pass download: vietsse

(Còn tiếp)

Các tin khác