Tiếng nhật giao tiếp cơ bản Bài 1

こんにちは Xin chào các bạn.

Trước khi bắt đầu nghe, chúng ta hãy cùng xem qua một số từ vựng:

アメリカじん người Mỹ

にほんじん người Nhật

だいがくせい sinh viên đại học

こうこうせい học sinh phổ thông

http://nhatngu.viet-sse.vn/wp-content/uploads/2012/02/giaotiepcoban.mp3

A: こんにちは

Xin chào

B: こんにちは

Xin chào

A: わたし は すずきよた です。はじめまして

Tôi là Suzuki Yota. Rất vui được gặp anh

B: わたし は ぜソン ミラー です。はじめまして。どうぞよろしく

Tôi là Jason Miler. Rất hân hạn được biết anh

A: ミラーさん、あなた は アメリカじん ですか

Anh Miler là người Mỹ à?

B: はい、わたし は アメリカじん です。あなた は?

Vâng, tôi là người Mỹ, còn anh thì sao?

A: ______(a)_______

_______

Bây giờ các bạn nghe tiếp đoạn đối thoại để hiểu rõ hơn về cấu trúc này nhé

 

http://nhatngu.viet-sse.vn/wp-content/uploads/2012/02/bai1b.mp3

B: すずきさん、______(b)_______

Anh Suzuki là _______

A: はい、そうです。ミラーさん は?

Vâng, đúng rồi. còn cậu Miler thì sao?

B: わたし は こうこうせい です

Tôi là học sinh cấp ba

A: ともだち も こうこうせい ですか

Bạn cậu cũng là học sinh cấp ba à?

B: はい、すずきさん は なんねんせい ですか

Vâng, anh Suzuki là sinh viên năm mấy rồi ạ?

A: だいがく にねんせい です

Sinh viên năm hai rồi.

Ở đây ta còn có một ngữ pháp mới đó là なんねんせい (để hỏi là sinh viên năm mấy). Mời các bạn xem các bài học sau sẽ rõ hơn về vấn đề này

Các tin khác