longvowels

Trường âm trong tiếng Nhật.

Trường âm, nói một cách nôm na là âm dài, âm đôi, tức là đọc dài hai lần so ... Xem tiếp
kore-sore-are

Minna no nihongo _ Bài 25

I/ Mẫu câu + Cấu trúc -Mẫu câu: Vế 1(Điều kiện) たら、 Vế 2( kết quả). **N... Xem tiếp
hohap

Minna no nihongo _ Bài 24

I/Mẫu câu + Cấu truc 1/-Mẫu câu: Mình nhận từ ai đó một cái gì đó. -Cấu trúc... Xem tiếp
daoduc

Minna no nihongo _ Bài 23

I/Mẫu câu với danh từ phụ thuộc 時(とき),dùng để chỉ thời gian ai đó làm ... Xem tiếp
giadinh

Minna no nihongo _ Bài 22

Mệnh đề quan hệ I/Cấu trúc: N1 は Mệnh đề bổ nghĩa cho N2 です。 (đọc ti... Xem tiếp
long

Minna no nihongo _ Bài 21

I/Mẫu câu: Tôi nghĩ là..... * Nêu cảm tưởng, cảm nghĩ , ý kiến và sự phỏng ... Xem tiếp